16.04.2008 • Mittwoch Gruppe A gepruef...

Datum: 16.04.2008 Paare: 16
Club: Bridge-Club Wuppertal I Boards: 26
Format: Howell   Anschr.: 8
Import aus: Scorestar

Gesamtergebnis:

1 Fr.Ellen Schweier-H.Felix Zimmermann 70.9 %  
2 Fr.Monika Ossa-H.Prof.Dr.Erich Ossa 60.7 %  
3 Fr.Catherine Reinhardt-Fr.Elke Samaan 57.4 %  
4 Fr.Lydia Tischer-H.Horst Tischer 56.9 %  
5 Fr.Renate Brandenburg-H.Dr. Sadik Cetinbas 56.0 %  
6 H.Hans Nolte-H.Dieter Suhre 53.6 %  
7 Fr.Edith Jungbluth-Fr.Christa Nolte 53.0 %  
8 Fr.Marlen Dötze-Fr.Roselies Ohler 47.3 %  
9 Fr.Petra Merx-H.Gerhard Czempik 46.4 %  
10 Fr.Ursula Hengstwerth-Fr.Marianne Kreutzwald 45.6 %  
11 Fr.Dr. Julianna Deak-H.Karl/Richard Runkler 45.3 %  
12 Fr.Renate La Porte-Fr.Ursula Kube 44.8 %  
13 Fr.Christa Grieser/Schmitz-Fr.Ursula Müller 42.3 %  
13 Fr.Ilona Holtsch-Fr.Gertrud Willke 42.3 %  
15 H.Dr. Helmut Massmann-H.Werner Schniewind 40.1 %  
16 Fr.Ruth Störmer-H.Wolfgang Ailbout 37.4 %  

Board 1
100.00%   Fr.Catherine Reinhar... 450   Fr.Christa Grieser/S... 0.00%
85.71%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 420   Fr.Ursula Hengstwert... 14.29%
71.43%   Fr.Renate Brandenbur... 200   Fr.Renate La Porte-F... 28.57%
57.14%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 170   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 42.86%
42.86%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 140   H.Hans Nolte-H.Diete... 57.14%
21.43%   Fr.Lydia Tischer-H.H... -50   Fr.Edith Jungbluth-F... 78.57%
21.43%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... -50   H.Dr. Helmut Massman... 78.57%
0.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... -100   Fr.Ellen Schweier-H.... 100.00%
Board 2
100.00%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 110   Fr.Ursula Hengstwert... 0.00%
78.57%   Fr.Catherine Reinhar... 80   Fr.Christa Grieser/S... 21.43%
78.57%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 80   Fr.Edith Jungbluth-F... 21.43%
35.71%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -90   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 64.29%
35.71%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... -90   H.Dr. Helmut Massman... 64.29%
35.71%   Fr.Renate Brandenbur... -90   Fr.Renate La Porte-F... 64.29%
35.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -90   H.Hans Nolte-H.Diete... 64.29%
0.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... -120   Fr.Ellen Schweier-H.... 100.00%
Board 3
100.00%   Fr.Ellen Schweier-H.... 420   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 0.00%
85.71%   Fr.Catherine Reinhar... 200   Fr.Edith Jungbluth-F... 14.29%
64.29%   Fr.Christa Grieser/S... 140   H.Dr. Helmut Massman... 35.71%
64.29%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 140   Fr.Renate Brandenbur... 35.71%
35.71%   Fr.Dr. Julianna Deak... -50   Fr.Ursula Hengstwert... 64.29%
35.71%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... -50   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 64.29%
7.14%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -100   H.Hans Nolte-H.Diete... 92.86%
7.14%   Fr.Renate La Porte-F... -100   Fr.Lydia Tischer-H.H... 92.86%
Board 4
64.29%   Fr.Ellen Schweier-H.... 660   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 35.71%
64.29%   Fr.Catherine Reinhar... 660   Fr.Edith Jungbluth-F... 35.71%
64.29%   Fr.Christa Grieser/S... 660   H.Dr. Helmut Massman... 35.71%
64.29%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 660   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 35.71%
64.29%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 660   Fr.Renate Brandenbur... 35.71%
64.29%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 660   H.Hans Nolte-H.Diete... 35.71%
14.29%   Fr.Dr. Julianna Deak... 630   Fr.Ursula Hengstwert... 85.71%
0.00%   Fr.Renate La Porte-F... 140   Fr.Lydia Tischer-H.H... 100.00%
Board 5
100.00%   Fr.Renate Brandenbur... -210   Fr.Dr. Julianna Deak... 0.00%
64.29%   Fr.Ellen Schweier-H.... -430   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 35.71%
64.29%   Fr.Catherine Reinhar... -430   Fr.Ursula Hengstwert... 35.71%
64.29%   Fr.Edith Jungbluth-F... -430   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 35.71%
64.29%   H.Dr. Helmut Massman... -430   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 35.71%
14.29%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... -460   Fr.Lydia Tischer-H.H... 85.71%
14.29%   Fr.Renate La Porte-F... -460   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 85.71%
14.29%   Fr.Christa Grieser/S... -460   H.Hans Nolte-H.Diete... 85.71%
Board 6
100.00%   Fr.Catherine Reinhar... 200   Fr.Ursula Hengstwert... 0.00%
78.57%   Fr.Renate Brandenbur... 100   Fr.Dr. Julianna Deak... 21.43%
78.57%   Fr.Christa Grieser/S... 100   H.Hans Nolte-H.Diete... 21.43%
28.57%   Fr.Ellen Schweier-H.... -110   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 71.43%
28.57%   Fr.Edith Jungbluth-F... -110   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 71.43%
28.57%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... -110   Fr.Lydia Tischer-H.H... 71.43%
28.57%   Fr.Renate La Porte-F... -110   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 71.43%
28.57%   H.Dr. Helmut Massman... -110   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 71.43%
Board 7
100.00%   Fr.Catherine Reinhar... 650   Fr.Lydia Tischer-H.H... 0.00%
71.43%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 620   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 28.57%
71.43%   Fr.Ellen Schweier-H.... 620   Fr.Renate La Porte-F... 28.57%
71.43%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 620   Fr.Dr. Julianna Deak... 28.57%
42.86%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 200   H.Dr. Helmut Massman... 57.14%
28.57%   H.Hans Nolte-H.Diete... 170   Fr.Edith Jungbluth-F... 71.43%
14.29%   Fr.Ursula Hengstwert... 140   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 85.71%
0.00%   Fr.Renate Brandenbur... -100   Fr.Christa Grieser/S... 100.00%
Board 8
92.86%   Fr.Ursula Hengstwert... 130   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 7.14%
92.86%   Fr.Renate Brandenbur... 130   Fr.Christa Grieser/S... 7.14%
64.29%   H.Hans Nolte-H.Diete... 110   Fr.Edith Jungbluth-F... 35.71%
64.29%   Fr.Ellen Schweier-H.... 110   Fr.Renate La Porte-F... 35.71%
42.86%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -100   H.Dr. Helmut Massman... 57.14%
21.43%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -420   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 78.57%
21.43%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... -420   Fr.Dr. Julianna Deak... 78.57%
0.00%   Fr.Catherine Reinhar... -630   Fr.Lydia Tischer-H.H... 100.00%
Board 9
100.00%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 140   Fr.Christa Grieser/S... 0.00%
71.43%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 110   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 28.57%
71.43%   H.Hans Nolte-H.Diete... 110   Fr.Ursula Hengstwert... 28.57%
71.43%   Fr.Renate La Porte-F... 110   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 28.57%
42.86%   Fr.Ellen Schweier-H.... 90   Fr.Renate Brandenbur... 57.14%
21.43%   H.Dr. Helmut Massman... -50   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 78.57%
21.43%   Fr.Catherine Reinhar... -50   Fr.Dr. Julianna Deak... 78.57%
0.00%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -100   Fr.Edith Jungbluth-F... 100.00%
Board 10
100.00%   Fr.Renate La Porte-F... 150   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 0.00%
85.71%   Fr.Ellen Schweier-H.... 120   Fr.Renate Brandenbur... 14.29%
64.29%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 110   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 35.71%
64.29%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 110   Fr.Christa Grieser/S... 35.71%
42.86%   H.Dr. Helmut Massman... 100   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 57.14%
14.29%   H.Hans Nolte-H.Diete... -100   Fr.Ursula Hengstwert... 85.71%
14.29%   Fr.Catherine Reinhar... -100   Fr.Dr. Julianna Deak... 85.71%
14.29%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -100   Fr.Edith Jungbluth-F... 85.71%
Board 11
100.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... 150   Fr.Edith Jungbluth-F... 0.00%
85.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -120   Fr.Renate La Porte-F... 14.29%
71.43%   Fr.Christa Grieser/S... -150   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 28.57%
57.14%   Fr.Ellen Schweier-H.... -210   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 42.86%
35.71%   H.Dr. Helmut Massman... -430   Fr.Ursula Hengstwert... 64.29%
35.71%   H.Hans Nolte-H.Diete... -430   Fr.Lydia Tischer-H.H... 64.29%
7.14%   Fr.Catherine Reinhar... -460   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 92.86%
7.14%   Fr.Renate Brandenbur... -460   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 92.86%
Board 12
100.00%   Fr.Ellen Schweier-H.... 100   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 0.00%
78.57%   H.Hans Nolte-H.Diete... 90   Fr.Lydia Tischer-H.H... 21.43%
78.57%   Fr.Catherine Reinhar... 90   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 21.43%
35.71%   H.Dr. Helmut Massman... -100   Fr.Ursula Hengstwert... 64.29%
35.71%   Fr.Christa Grieser/S... -100   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 64.29%
35.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -100   Fr.Renate La Porte-F... 64.29%
35.71%   Fr.Renate Brandenbur... -100   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 64.29%
0.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... -300   Fr.Edith Jungbluth-F... 100.00%
Board 13
100.00%   Fr.Ellen Schweier-H.... 1460   H.Dr. Helmut Massman... 0.00%
85.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 720   Fr.Lydia Tischer-H.H... 14.29%
50.00%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 710   Fr.Renate La Porte-F... 50.00%
50.00%   Fr.Edith Jungbluth-F... 710   Fr.Christa Grieser/S... 50.00%
50.00%   H.Hans Nolte-H.Diete... 710   Fr.Dr. Julianna Deak... 50.00%
50.00%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 710   Fr.Ursula Hengstwert... 50.00%
7.14%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 650   Fr.Renate Brandenbur... 92.86%
7.14%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 650   Fr.Catherine Reinhar... 92.86%
Board 14
100.00%   Fr.Ellen Schweier-H.... 480   H.Dr. Helmut Massman... 0.00%
85.71%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 450   Fr.Catherine Reinhar... 14.29%
71.43%   H.Hans Nolte-H.Diete... 170   Fr.Dr. Julianna Deak... 28.57%
57.14%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 140   Fr.Ursula Hengstwert... 42.86%
42.86%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 130   Fr.Renate La Porte-F... 57.14%
21.43%   Fr.Edith Jungbluth-F... -50   Fr.Christa Grieser/S... 78.57%
21.43%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -50   Fr.Renate Brandenbur... 78.57%
0.00%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -100   Fr.Lydia Tischer-H.H... 100.00%
Board 15
100.00%   H.Hans Nolte-H.Diete... 100   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 0.00%
78.57%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 50   Fr.Lydia Tischer-H.H... 21.43%
78.57%   Fr.Ursula Hengstwert... 50   Fr.Edith Jungbluth-F... 21.43%
57.14%   Fr.Christa Grieser/S... -90   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 42.86%
42.86%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -120   Fr.Dr. Julianna Deak... 57.14%
21.43%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -130   Fr.Ellen Schweier-H.... 78.57%
21.43%   Fr.Renate La Porte-F... -130   Fr.Catherine Reinhar... 78.57%
0.00%   H.Dr. Helmut Massman... -800   Fr.Renate Brandenbur... 100.00%
Board 16
78.57%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 430   Fr.Lydia Tischer-H.H... 21.43%
78.57%   H.Dr. Helmut Massman... 430   Fr.Renate Brandenbur... 21.43%
78.57%   H.Hans Nolte-H.Diete... 430   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 21.43%
78.57%   Fr.Christa Grieser/S... 430   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 21.43%
42.86%   Fr.Ursula Hengstwert... 420   Fr.Edith Jungbluth-F... 57.14%
21.43%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 400   Fr.Dr. Julianna Deak... 78.57%
21.43%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 400   Fr.Ellen Schweier-H.... 78.57%
0.00%   Fr.Renate La Porte-F... 140   Fr.Catherine Reinhar... 100.00%
Board 17
100.00%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 420   Fr.Ursula Hengstwert... 0.00%
85.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 200   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 14.29%
50.00%   Fr.Renate La Porte-F... 170   Fr.Dr. Julianna Deak... 50.00%
50.00%   H.Hans Nolte-H.Diete... 170   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 50.00%
50.00%   Fr.Edith Jungbluth-F... 170   H.Dr. Helmut Massman... 50.00%
50.00%   Fr.Renate Brandenbur... 170   Fr.Catherine Reinhar... 50.00%
14.29%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 150   Fr.Ellen Schweier-H.... 85.71%
0.00%   Fr.Christa Grieser/S... 100   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 100.00%
Board 18
100.00%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 50   Fr.Ursula Hengstwert... 0.00%
64.29%   Fr.Christa Grieser/S... -110   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 35.71%
64.29%   Fr.Edith Jungbluth-F... -110   H.Dr. Helmut Massman... 35.71%
64.29%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -110   Fr.Ellen Schweier-H.... 35.71%
64.29%   Fr.Renate Brandenbur... -110   Fr.Catherine Reinhar... 35.71%
28.57%   H.Hans Nolte-H.Diete... -120   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 71.43%
7.14%   Fr.Renate La Porte-F... -200   Fr.Dr. Julianna Deak... 92.86%
7.14%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -200   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 92.86%
Board 19
100.00%   Fr.Ursula Hengstwert... 170   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 0.00%
78.57%   Fr.Renate La Porte-F... -50   H.Hans Nolte-H.Diete... 21.43%
78.57%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -50   Fr.Catherine Reinhar... 21.43%
42.86%   Fr.Renate Brandenbur... -100   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 57.14%
42.86%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -100   H.Dr. Helmut Massman... 57.14%
42.86%   Fr.Dr. Julianna Deak... -100   Fr.Lydia Tischer-H.H... 57.14%
14.29%   Fr.Edith Jungbluth-F... -130   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 85.71%
0.00%   Fr.Christa Grieser/S... -300   Fr.Ellen Schweier-H.... 100.00%
Board 20
100.00%   Fr.Ursula Hengstwert... -100   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 0.00%
85.71%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -130   H.Dr. Helmut Massman... 14.29%
57.14%   Fr.Renate Brandenbur... -170   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 42.86%
57.14%   Fr.Edith Jungbluth-F... -170   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 42.86%
57.14%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -170   Fr.Catherine Reinhar... 42.86%
28.57%   Fr.Christa Grieser/S... -630   Fr.Ellen Schweier-H.... 71.43%
14.29%   Fr.Renate La Porte-F... -680   H.Hans Nolte-H.Diete... 85.71%
0.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... -690   Fr.Lydia Tischer-H.H... 100.00%
Board 21
92.86%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 630   Fr.Dr. Julianna Deak... 7.14%
92.86%   H.Dr. Helmut Massman... 630   Fr.Catherine Reinhar... 7.14%
57.14%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 620   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 42.86%
57.14%   Fr.Christa Grieser/S... 620   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 42.86%
57.14%   Fr.Ursula Hengstwert... 620   Fr.Renate La Porte-F... 42.86%
28.57%   Fr.Edith Jungbluth-F... 600   Fr.Ellen Schweier-H.... 71.43%
14.29%   Fr.Renate Brandenbur... -100   H.Hans Nolte-H.Diete... 85.71%
0.00%   Fr.Lydia Tischer-H.H... -200   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 100.00%
Board 22
78.57%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 460   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 21.43%
78.57%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 460   Fr.Dr. Julianna Deak... 21.43%
78.57%   Fr.Renate Brandenbur... 460   H.Hans Nolte-H.Diete... 21.43%
78.57%   Fr.Edith Jungbluth-F... 460   Fr.Ellen Schweier-H.... 21.43%
42.86%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 430   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 57.14%
14.29%   Fr.Christa Grieser/S... 400   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 85.71%
14.29%   Fr.Ursula Hengstwert... 400   Fr.Renate La Porte-F... 85.71%
14.29%   H.Dr. Helmut Massman... 400   Fr.Catherine Reinhar... 85.71%
Board 23
100.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... 100   Fr.Christa Grieser/S... 0.00%
78.57%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... -600   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 21.43%
78.57%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -600   H.Hans Nolte-H.Diete... 21.43%
57.14%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -620   Fr.Catherine Reinhar... 42.86%
42.86%   Fr.Edith Jungbluth-F... -630   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 57.14%
28.57%   Fr.Ursula Hengstwert... -650   Fr.Ellen Schweier-H.... 71.43%
7.14%   H.Dr. Helmut Massman... -660   Fr.Renate La Porte-F... 92.86%
7.14%   Fr.Lydia Tischer-H.H... -660   Fr.Renate Brandenbur... 92.86%
Board 24
100.00%   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 100   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 0.00%
85.71%   Fr.Edith Jungbluth-F... -150   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 14.29%
71.43%   Fr.Petra Merx-H.Gerh... -300   H.Hans Nolte-H.Diete... 28.57%
35.71%   H.Dr. Helmut Massman... -420   Fr.Renate La Porte-F... 64.29%
35.71%   Fr.Dr. Julianna Deak... -420   Fr.Christa Grieser/S... 64.29%
35.71%   Fr.Ursula Hengstwert... -420   Fr.Ellen Schweier-H.... 64.29%
35.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -420   Fr.Catherine Reinhar... 64.29%
0.00%   Fr.Lydia Tischer-H.H... -450   Fr.Renate Brandenbur... 100.00%
Board 25
100.00%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 470   Fr.Ellen Schweier-H.... 0.00%
85.71%   Fr.Dr. Julianna Deak... 300   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 14.29%
57.14%   Fr.Renate La Porte-F... 130   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 42.86%
57.14%   H.Dr. Helmut Massman... 130   H.Hans Nolte-H.Diete... 42.86%
57.14%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... 130   Fr.Catherine Reinhar... 42.86%
28.57%   Fr.Ursula Hengstwert... 110   Fr.Christa Grieser/S... 71.43%
14.29%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... -50   Fr.Renate Brandenbur... 85.71%
0.00%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... -500   Fr.Edith Jungbluth-F... 100.00%
Board 26
85.71%   Fr.Ilona Holtsch-Fr.... 200   Fr.Renate Brandenbur... 14.29%
85.71%   Fr.Dr. Julianna Deak... 200   Fr.Petra Merx-H.Gerh... 14.29%
85.71%   Fr.Renate La Porte-F... 200   Fr.Monika Ossa-H.Pro... 14.29%
57.14%   Fr.Ursula Hengstwert... 150   Fr.Christa Grieser/S... 42.86%
42.86%   H.Dr. Helmut Massman... 140   H.Hans Nolte-H.Diete... 57.14%
28.57%   Fr.Ruth Störmer-H.Wo... 120   Fr.Edith Jungbluth-F... 71.43%
14.29%   Fr.Lydia Tischer-H.H... 110   Fr.Ellen Schweier-H.... 85.71%
0.00%   Fr.Marlen Dötze-Fr.R... -70   Fr.Catherine Reinhar... 100.00%
 

Menü


» Turnier Liste
» Letztes Turnier

Auf ein Paar in der Platzierung klicken, um es rot zu markieren!
Bei grossen Turnieren (mehr als 20 Paaren) dauert das einen Moment ...

Anzeige Board-Auswertung:


» Turnier exportieren

 
© 2021 • Bridge Ergebnisdienst • Impressumgamma@gamma-software.de