30.01.2008 • Mittwoch Gruppe B gepruef...

Datum: 30.01.2008 Paare: 17
Club: Bridge-Club Wuppertal I Boards: 26
Format: Howell   Anschr.: 8
Import aus: Scorestar

Gesamtergebnis:

1 Fr.Monika Brockhaus -Fr.Rita Brüninghaus 61.9 %  
2 Fr.Gudrun Langlie-Fr.Renate Spickhoff 61.6 %  
3 Fr.Monika Ossa-H.Klaus Damerow 60.1 %  
4 Fr.Dr. Ute Schülke-Fr.Gisela Weberi 59.8 %  
5 Fr.Irmgard Escher-Fr.Barbara Hartloff 58.5 %  
6 Fr.Marlies Nachtsheim-H.Wolfgang Kündgen 57.1 %  
7 Fr.Christel Kocherscheidt-Fr.Christa Schröder 56.5 %  
8 Fr.Heide/Marie Pohlmann/Märtens-H.Felix Zimmermann 54.8 %  
9 Fr.Gisela von der Kluse-Fr.Erika Salandi 48.8 %  
10 Fr.Ursula Schiffler-Fr.Brigtte Schmitz 48.1 %  
11 Fr.Traudel Biermann-Fr.Rosemarie Vormann 47.6 %  
12 Fr.Karin Broer-Fr.Margot Bruck 44.9 %  
13 Fr.Renate Beckmann-Fr.Liesel Poerschke 44.0 %  
14 Fr.Monika Kauert-Fr.Gertraud Wagner 42.0 %  
15 Fr.Dr. Julianna Deak-H.Karl/Richard Runkler 39.8 %  
16 Fr.Carla Bennewitz-Fr.Ute Holtsch 33.8 %  
17 Fr.Rotraud Kuhlmann-Fr.Almut Reissmann 32.1 %  

Board 1
100.00%   Fr.Heide/Marie Pohlm... 500   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 0.00%
85.71%   Fr.Carla Bennewitz-F... 450   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 14.29%
50.00%   Fr.Ursula Schiffler-... 420   Fr.Renate Beckmann-F... 50.00%
50.00%   Fr.Gisela von der Kl... 420   Fr.Irmgard Escher-Fr... 50.00%
50.00%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 420   Fr.Dr. Julianna Deak... 50.00%
50.00%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 420   Fr.Traudel Biermann-... 50.00%
14.29%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 300   Fr.Monika Brockhaus ... 85.71%
0.00%   Fr.Christel Kochersc... 50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 100.00%
Board 2
100.00%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 140   Fr.Dr. Julianna Deak... 0.00%
85.71%   Fr.Ursula Schiffler-... 120   Fr.Renate Beckmann-F... 14.29%
64.29%   Fr.Heide/Marie Pohlm... 110   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 35.71%
64.29%   Fr.Carla Bennewitz-F... 110   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 35.71%
42.86%   Fr.Christel Kochersc... 50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 57.14%
21.43%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... -100   Fr.Monika Brockhaus ... 78.57%
21.43%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -100   Fr.Traudel Biermann-... 78.57%
0.00%   Fr.Gisela von der Kl... -110   Fr.Irmgard Escher-Fr... 100.00%
Board 3
100.00%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 100   Fr.Christel Kochersc... 0.00%
85.71%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -100   Fr.Dr. Julianna Deak... 14.29%
64.29%   Fr.Gudrun Langlie-Fr... -140   Fr.Carla Bennewitz-F... 35.71%
64.29%   Fr.Renate Beckmann-F... -140   Fr.Gisela von der Kl... 35.71%
28.57%   Fr.Ursula Schiffler-... -600   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 71.43%
28.57%   Fr.Irmgard Escher-Fr... -600   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 71.43%
28.57%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -600   Fr.Marlies Nachtshei... 71.43%
0.00%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -630   Fr.Monika Brockhaus ... 100.00%
Board 4
100.00%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 800   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 0.00%
85.71%   Fr.Heide/Marie Pohlm... 660   Fr.Dr. Julianna Deak... 14.29%
71.43%   Fr.Ursula Schiffler-... 630   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 28.57%
50.00%   Fr.Renate Beckmann-F... 600   Fr.Gisela von der Kl... 50.00%
50.00%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 600   Fr.Marlies Nachtshei... 50.00%
28.57%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 500   Fr.Christel Kochersc... 71.43%
14.29%   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 170   Fr.Carla Bennewitz-F... 85.71%
0.00%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 130   Fr.Monika Brockhaus ... 100.00%
Board 5
100.00%   Fr.Heide/Marie Pohlm... 170   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 0.00%
71.43%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 140   Fr.Irmgard Escher-Fr... 28.57%
71.43%   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 140   Fr.Ursula Schiffler-... 28.57%
71.43%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 140   Fr.Traudel Biermann-... 28.57%
42.86%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 50   Fr.Monika Kauert-Fr.... 57.14%
28.57%   Fr.Marlies Nachtshei... -100   Fr.Dr. Julianna Deak... 71.43%
14.29%   Fr.Carla Bennewitz-F... -300   Fr.Gisela von der Kl... 85.71%
0.00%   Fr.Renate Beckmann-F... -450   Fr.Monika Brockhaus ... 100.00%
Board 6
92.86%   Fr.Marlies Nachtshei... 400   Fr.Dr. Julianna Deak... 7.14%
92.86%   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 400   Fr.Ursula Schiffler-... 7.14%
71.43%   Fr.Renate Beckmann-F... 200   Fr.Monika Brockhaus ... 28.57%
57.14%   Fr.Carla Bennewitz-F... 100   Fr.Gisela von der Kl... 42.86%
35.71%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... -110   Fr.Irmgard Escher-Fr... 64.29%
35.71%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -110   Fr.Traudel Biermann-... 64.29%
7.14%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -130   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 92.86%
7.14%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... -130   Fr.Monika Kauert-Fr.... 92.86%
Board 7
100.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... 630   Fr.Traudel Biermann-... 0.00%
85.71%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 110   Fr.Irmgard Escher-Fr... 14.29%
50.00%   Fr.Carla Bennewitz-F... -100   Fr.Christel Kochersc... 50.00%
50.00%   Fr.Marlies Nachtshei... -100   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 50.00%
50.00%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -100   Fr.Ursula Schiffler-... 50.00%
50.00%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... -100   Fr.Renate Beckmann-F... 50.00%
7.14%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -200   Fr.Gisela von der Kl... 92.86%
7.14%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... -200   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 92.86%
Board 8
100.00%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 100   Fr.Gisela von der Kl... 0.00%
71.43%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 50   Fr.Irmgard Escher-Fr... 28.57%
71.43%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 50   Fr.Renate Beckmann-F... 28.57%
71.43%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 28.57%
42.86%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -200   Fr.Ursula Schiffler-... 57.14%
28.57%   Fr.Marlies Nachtshei... -420   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 71.43%
7.14%   Fr.Carla Bennewitz-F... -450   Fr.Christel Kochersc... 92.86%
7.14%   Fr.Dr. Julianna Deak... -450   Fr.Traudel Biermann-... 92.86%
Board 9
100.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... 170   Fr.Renate Beckmann-F... 0.00%
78.57%   Fr.Marlies Nachtshei... 150   Fr.Ursula Schiffler-... 21.43%
78.57%   Fr.Christel Kochersc... 150   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 21.43%
42.86%   Fr.Traudel Biermann-... -50   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 57.14%
42.86%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 57.14%
42.86%   Fr.Monika Brockhaus ... -50   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 57.14%
14.29%   Fr.Carla Bennewitz-F... -140   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 85.71%
0.00%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -150   Fr.Irmgard Escher-Fr... 100.00%
Board 10
92.86%   Fr.Christel Kochersc... -170   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 7.14%
92.86%   Fr.Monika Brockhaus ... -170   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 7.14%
71.43%   Fr.Marlies Nachtshei... -230   Fr.Ursula Schiffler-... 28.57%
42.86%   Fr.Traudel Biermann-... -620   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 57.14%
42.86%   Fr.Dr. Julianna Deak... -620   Fr.Renate Beckmann-F... 57.14%
42.86%   Fr.Carla Bennewitz-F... -620   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 57.14%
7.14%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -650   Fr.Irmgard Escher-Fr... 92.86%
7.14%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -650   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 92.86%
Board 11
100.00%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 150   Fr.Carla Bennewitz-F... 0.00%
85.71%   Fr.Heide/Marie Pohlm... 110   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 14.29%
64.29%   Fr.Traudel Biermann-... -420   Fr.Ursula Schiffler-... 35.71%
64.29%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -420   Fr.Gisela von der Kl... 35.71%
35.71%   Fr.Marlies Nachtshei... -450   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 64.29%
35.71%   Fr.Christel Kochersc... -450   Fr.Monika Brockhaus ... 64.29%
14.29%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -460   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 85.71%
0.00%   Fr.Irmgard Escher-Fr... -480   Fr.Dr. Julianna Deak... 100.00%
Board 12
100.00%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 300   Fr.Dr. Julianna Deak... 0.00%
85.71%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 50   Fr.Carla Bennewitz-F... 14.29%
71.43%   Fr.Heide/Marie Pohlm... -100   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 28.57%
57.14%   Fr.Christel Kochersc... -110   Fr.Monika Brockhaus ... 42.86%
28.57%   Fr.Traudel Biermann-... -120   Fr.Ursula Schiffler-... 71.43%
28.57%   Fr.Marlies Nachtshei... -120   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 71.43%
28.57%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -120   Fr.Gisela von der Kl... 71.43%
0.00%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -150   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 100.00%
Board 13
92.86%   Fr.Marlies Nachtshei... 680   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 7.14%
92.86%   Fr.Ursula Schiffler-... 680   Fr.Monika Kauert-Fr.... 7.14%
42.86%   Fr.Traudel Biermann-... 650   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 57.14%
42.86%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 650   Fr.Carla Bennewitz-F... 57.14%
42.86%   Fr.Monika Brockhaus ... 650   Fr.Heide/Marie Pohlm... 57.14%
42.86%   Fr.Renate Beckmann-F... 650   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 57.14%
42.86%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 650   Fr.Christel Kochersc... 57.14%
0.00%   Fr.Dr. Julianna Deak... 620   Fr.Gisela von der Kl... 100.00%
Board 14
85.71%   Fr.Marlies Nachtshei... 430   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 14.29%
85.71%   Fr.Monika Brockhaus ... 430   Fr.Heide/Marie Pohlm... 14.29%
85.71%   Fr.Dr. Julianna Deak... 430   Fr.Gisela von der Kl... 14.29%
57.14%   Fr.Ursula Schiffler-... 400   Fr.Monika Kauert-Fr.... 42.86%
42.86%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 150   Fr.Carla Bennewitz-F... 57.14%
21.43%   Fr.Traudel Biermann-... -50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 78.57%
21.43%   Fr.Irmgard Escher-Fr... -50   Fr.Christel Kochersc... 78.57%
0.00%   Fr.Renate Beckmann-F... -150   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 100.00%
Board 15
100.00%   Fr.Traudel Biermann-... 100   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 0.00%
78.57%   Fr.Marlies Nachtshei... 50   Fr.Monika Brockhaus ... 21.43%
78.57%   Fr.Christel Kochersc... 50   Fr.Heide/Marie Pohlm... 21.43%
57.14%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -100   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 42.86%
42.86%   Fr.Renate Beckmann-F... -110   Fr.Irmgard Escher-Fr... 57.14%
14.29%   Fr.Dr. Julianna Deak... -140   Fr.Monika Kauert-Fr.... 85.71%
14.29%   Fr.Carla Bennewitz-F... -140   Fr.Ursula Schiffler-... 85.71%
14.29%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... -140   Fr.Gisela von der Kl... 85.71%
Board 16
100.00%   Fr.Renate Beckmann-F... 170   Fr.Irmgard Escher-Fr... 0.00%
85.71%   Fr.Marlies Nachtshei... 140   Fr.Monika Brockhaus ... 14.29%
71.43%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 100   Fr.Gisela von der Kl... 28.57%
57.14%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -50   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 42.86%
35.71%   Fr.Christel Kochersc... -110   Fr.Heide/Marie Pohlm... 64.29%
35.71%   Fr.Carla Bennewitz-F... -110   Fr.Ursula Schiffler-... 64.29%
14.29%   Fr.Dr. Julianna Deak... -140   Fr.Monika Kauert-Fr.... 85.71%
0.00%   Fr.Traudel Biermann-... -150   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 100.00%
Board 17
92.86%   Fr.Gisela von der Kl... 150   Fr.Ursula Schiffler-... 7.14%
92.86%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 150   Fr.Heide/Marie Pohlm... 7.14%
71.43%   Fr.Christel Kochersc... 140   Fr.Marlies Nachtshei... 28.57%
57.14%   Fr.Dr. Julianna Deak... 100   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 42.86%
42.86%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 50   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 57.14%
28.57%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 71.43%
7.14%   Fr.Carla Bennewitz-F... -100   Fr.Renate Beckmann-F... 92.86%
7.14%   Fr.Traudel Biermann-... -100   Fr.Monika Brockhaus ... 92.86%
Board 18
100.00%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 140   Fr.Heide/Marie Pohlm... 0.00%
78.57%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 100   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 21.43%
78.57%   Fr.Dr. Julianna Deak... 100   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 21.43%
42.86%   Fr.Traudel Biermann-... 50   Fr.Monika Brockhaus ... 57.14%
42.86%   Fr.Christel Kochersc... 50   Fr.Marlies Nachtshei... 57.14%
42.86%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 57.14%
14.29%   Fr.Gisela von der Kl... -100   Fr.Ursula Schiffler-... 85.71%
0.00%   Fr.Carla Bennewitz-F... -110   Fr.Renate Beckmann-F... 100.00%
Board 19
92.86%   Fr.Traudel Biermann-... -110   Fr.Christel Kochersc... 7.14%
92.86%   Fr.Monika Brockhaus ... -110   Fr.Dr. Julianna Deak... 7.14%
71.43%   Fr.Ursula Schiffler-... -120   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 28.57%
57.14%   Fr.Irmgard Escher-Fr... -140   Fr.Marlies Nachtshei... 42.86%
35.71%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -150   Fr.Carla Bennewitz-F... 64.29%
35.71%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... -150   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 64.29%
7.14%   Fr.Gisela von der Kl... -630   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 92.86%
7.14%   Fr.Renate Beckmann-F... -630   Fr.Heide/Marie Pohlm... 92.86%
Board 20
85.71%   Fr.Gisela von der Kl... 200   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 14.29%
85.71%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 200   Fr.Carla Bennewitz-F... 14.29%
85.71%   Fr.Monika Brockhaus ... 200   Fr.Dr. Julianna Deak... 14.29%
57.14%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 100   Fr.Marlies Nachtshei... 42.86%
21.43%   Fr.Traudel Biermann-... -110   Fr.Christel Kochersc... 78.57%
21.43%   Fr.Ursula Schiffler-... -110   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 78.57%
21.43%   Fr.Renate Beckmann-F... -110   Fr.Heide/Marie Pohlm... 78.57%
21.43%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... -110   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 78.57%
Board 21
92.86%   Fr.Gisela von der Kl... 660   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 7.14%
92.86%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 660   Fr.Traudel Biermann-... 7.14%
64.29%   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 620   Fr.Dr. Julianna Deak... 35.71%
64.29%   Fr.Christel Kochersc... 620   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 35.71%
35.71%   Fr.Renate Beckmann-F... 180   Fr.Marlies Nachtshei... 64.29%
35.71%   Fr.Carla Bennewitz-F... 180   Fr.Heide/Marie Pohlm... 64.29%
14.29%   Fr.Ursula Schiffler-... 100   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 85.71%
0.00%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... -500   Fr.Monika Brockhaus ... 100.00%
Board 22
92.86%   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 140   Fr.Monika Brockhaus ... 7.14%
92.86%   Fr.Renate Beckmann-F... 140   Fr.Marlies Nachtshei... 7.14%
71.43%   Fr.Ursula Schiffler-... 110   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 28.57%
42.86%   Fr.Gisela von der Kl... -50   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 57.14%
42.86%   Fr.Irmgard Escher-Fr... -50   Fr.Traudel Biermann-... 57.14%
42.86%   Fr.Gudrun Langlie-Fr... -50   Fr.Dr. Julianna Deak... 57.14%
7.14%   Fr.Christel Kochersc... -100   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 92.86%
7.14%   Fr.Carla Bennewitz-F... -100   Fr.Heide/Marie Pohlm... 92.86%
Board 23
100.00%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 100   Fr.Ursula Schiffler-... 0.00%
85.71%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... -170   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 14.29%
71.43%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... -180   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 28.57%
57.14%   Fr.Renate Beckmann-F... -210   Fr.Traudel Biermann-... 42.86%
35.71%   Fr.Gisela von der Kl... -620   Fr.Monika Brockhaus ... 64.29%
35.71%   Fr.Monika Kauert-Fr.... -620   Fr.Heide/Marie Pohlm... 64.29%
7.14%   Fr.Dr. Julianna Deak... -680   Fr.Christel Kochersc... 92.86%
7.14%   Fr.Carla Bennewitz-F... -680   Fr.Marlies Nachtshei... 92.86%
Board 24
85.71%   Fr.Gisela von der Kl... 140   Fr.Monika Brockhaus ... 14.29%
85.71%   Fr.Irmgard Escher-Fr... 140   Fr.Ursula Schiffler-... 14.29%
85.71%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 140   Fr.Heide/Marie Pohlm... 14.29%
57.14%   Fr.Dr. Julianna Deak... 100   Fr.Christel Kochersc... 42.86%
42.86%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... -50   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 57.14%
21.43%   Fr.Rotraud Kuhlmann-... -100   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 78.57%
21.43%   Fr.Carla Bennewitz-F... -100   Fr.Marlies Nachtshei... 78.57%
0.00%   Fr.Renate Beckmann-F... -110   Fr.Traudel Biermann-... 100.00%
Board 25
92.86%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 140   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 7.14%
92.86%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 140   Fr.Marlies Nachtshei... 7.14%
71.43%   Fr.Renate Beckmann-F... 110   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 28.57%
42.86%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... -50   Fr.Irmgard Escher-Fr... 57.14%
42.86%   Fr.Dr. Julianna Deak... -50   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 57.14%
42.86%   Fr.Carla Bennewitz-F... -50   Fr.Traudel Biermann-... 57.14%
14.29%   Fr.Gisela von der Kl... -100   Fr.Christel Kochersc... 85.71%
0.00%   Fr.Monika Brockhaus ... -150   Fr.Ursula Schiffler-... 100.00%
Board 26
92.86%   Fr.Monika Ossa-H.Kla... 660   Fr.Rotraud Kuhlmann-... 7.14%
92.86%   Fr.Dr. Ute Schülke-F... 660   Fr.Irmgard Escher-Fr... 7.14%
71.43%   Fr.Monika Brockhaus ... 630   Fr.Ursula Schiffler-... 28.57%
57.14%   Fr.Dr. Julianna Deak... 600   Fr.Karin Broer-Fr.Ma... 42.86%
42.86%   Fr.Carla Bennewitz-F... 180   Fr.Traudel Biermann-... 57.14%
28.57%   Fr.Monika Kauert-Fr.... 170   Fr.Marlies Nachtshei... 71.43%
7.14%   Fr.Gisela von der Kl... -300   Fr.Christel Kochersc... 92.86%
7.14%   Fr.Renate Beckmann-F... -300   Fr.Gudrun Langlie-Fr... 92.86%
 

Menü


» Turnier Liste
» Letztes Turnier

Auf ein Paar in der Platzierung klicken, um es rot zu markieren!
Bei grossen Turnieren (mehr als 20 Paaren) dauert das einen Moment ...

Anzeige Board-Auswertung:


» Turnier exportieren

 
© 2021 • Bridge Ergebnisdienst • Impressumgamma@gamma-software.de